Plné

Epitézy plné jsou vlastně klasika, ze které se postupně odvíjely další typy epitéz.
Do této skupiny patří jak epitézy odlehčené tak i vícevrstvé.
Obě skupiny epitéz pak lze dále dělit na symetrické, tedy oboustranně použitelné a epitézy asymetrické, tedy pravé a levé. Tyto epitézy jsou tvarovány tak, aby dovyrovnávaly tkáňový deficit v podpaží.
Tento druh epitéz se používá především po totální mastectomii k váhovému a tvarovému vyrovnání.

TOP